בניית מעגל על מטריצה


בכל חנות רכיבים ניתן לקנות מטריצה (בערך 20 ש"ח). בעזרת המטריצה וחוטי טלפון ניתן לבנות מעגלים
וכך לאפשר שימוש חוזר ברכיבים. בנית המעגלים על המטריצה משמשת לניסוי ובדיקת המעגל בלבד. לאחר
שרואים שהמעגל שתכננתם עובד טוב תוכלו לבנות אותו על לוח לבניית מעגלים או על לוח מודפס.
מטריצה נראית כך:

matrix
המטריצה מורכבת מעמודות מוליכים וחורים להכנסת רכיבים וחוטים. כל עמודה מתפקדת כצומת במעגל החשמלי
כך שניתן להכניס ג'וק למטריצה ולכל רגל של הג'וק יש עמודה שאליה ניתן להתחבר עם רכיבים וחוטים.
בחלק העליון והתחתון של המטריצה יש 2 שורות ארוכות שמשמשות בדרך כלל לחיבור מתחי הספק, כך שניתן להעביר
חוטי מתח לכל מקום במעגל על ידי חוטים קצרים בצורה נוחה.
להלן תמונה של המטריצה מפורקת :

lllmatrix3

lllmatrix6

התמונה הבאה מתארת חיבור מנורה למתח בעזרת המטריצה :

lllmatrix4
להלן תמונות של מטריצות עם רכיבים עליהן :

lllmatrix8

Top