reflow & rehot

תהליך הריפלו (reflow)

תחילה נבודד את הרכיב ונפזר סביבו פלקס.

נחמם עם הבלוואר בתנועה מעגלית עד שנראה את הפלקס מתחיל לבעבע. ברגע שהפלקס מתחיל לבעבע ניתן נגיעות קטנות ועדינות עם הפינצטה עד שאנחנו רואים שהרכיב זז וחוזר למקום (הרכיב צריך לזוז ממש ממש קצת).

זה תהליך הריפלו ונבצע אותו תמיד אחרי השבת רכיב.


תהליך הריהוט (rehot)

חימום הרכיב

תחילה נבודד את הרכיב ונפזר סביבו פלקס.

נחמם את הרכיב על 360 מעלות, אוויר על 4.5 כ15 שניות בתנועה מעגלית.

זהו תהליך הריהוט.

 

 

Top