סימולי רכיבים אלקטרונים

                                                                                                                                                                                                                                

מקור מתח

batsym V
נגד resistor1 

resistor sym

R
קבל קרמי(בלי קוטביות) cap1  cap sym  C
קבל אלקטרוליטי(עם קוטביות)  sym cape  cap sym1 הקו הישר הוא ההדק החיובי של הקבל
סליל  coil coil sym  L
דיודה diode  diode sym  D
טרנזיסטור trans  trans sym1  Q
נגד משתנה
פוטנציאומטר
poten  poten sym  POT
מיקרופון  mic mic sym  MIC
מצמד אופטי optocoupler   optocoupler sym
נגד תלוי אור  photoresistor  photores sym LDR
שנאי transform   transform sym TRANS
דיודת זנר zener  zener sym  D
לד led  led sym  LED
גשר דיודות diode bridge   diode bridge sym
SCR  scr sym SCR
DIAC diac sym  DIAC
TRIAC triac sym  TRIAC
שער OR or sym 
שער AND  and sym
שער XOR xor 
שער NOT  not sym
שער NOR  nor sym
שער NAND  nand sym
ממסר  relay  relay sym RELAY
אדמה (ground)  ground sym זה סימול לנקודת היחוס במעגל
קבל משתנה var cap  var cap sym  C
Top