יחידות וערכים של רכיבים

לכל רכיב אלקטרוני יש ערך כלשהוא הנמדד ביחידה מסוימת (כמו שמרחק נמדד בקילומטרים ומים בלטרים), להלן היחידות של מספר רכיבים שונים:

קבל- בעל יחידת קיבול המסומנת באות F ונקראת פאראד (Farad).

סליל- בעל השראות המסומנת באות H ונקראת הנרי (Henry).

נגד- בעל  התנגדות המסומנת באות Ω ונקראת אום (Ohm).


להלן יחידות של גדלים פיזיקלים המשמשים באלקטרוניקה :

מתח- נמדד  בוולט (Volt) ומסומן באות V.

זרם- נמדד  באמפר (Amper) ומסומן באות A.

זמן- נמדד  בשניה (Sec)

תדר- נמדד  בהרץ (Hertz) ומסומן HRz.


גדלים של ערכי רכיבים : רוב בגדלים של הרכיבים אינם בגודל של יחידות בודדות (1,2,100). רכיבים רבים נמצאים בתחום הערכים הגדול (מיליונים או יותר) ורכיבים מסוימים נמצאים בתחום הנמוך (אלפיות , מיליוניות ופחות).

כדי לקצר את רישום הערכים הוגדרו אותיות קיצור על פי הטבלה הבאה:

1000 K קילו Kilo 103
1,000,000 M מגה Mega 106
1,000,000,000 G ג'יגה Giga 109
0.001 m מילי mili 10-3
0.000001 µ מיקרו micro 10-6
0.000000001 n ננו nano 10-9
0.000000000001 p פיקו pico 10-12

לדוגמא : קבל בעל ערך של 0.000008 פאראד מסומן ב 8µF

Top