הספק חשמלי והספק חשמלי של נגד

מה זה הספק חשמלי? ומה זה הספק של נגד?