מספרים בינארים

כל תו בינארי (0 או 1) נקרא ביט (BIT), קבוצה של 8 תווים בינארים נקראת בייט (BYTE). כאשר מייצגים מספר בינארי נהוג לציין את הביט הפחות משמעותי (LSB - Least Significant Bit) ואת הביט הכי משמעותי (MSB - Most Significant Bit). שינוי בביט LSB לא ישנה בהרבה את המספר, שינוי ב MSB ישנה בהרבה את המספר.
כל מספר ניתן לייצוג על ידי אחדים ואפסים. להלן טבלת המספרים 0-15 בדצימלי (מספרים רגילים) ובבינארי.
המספרים 0,1,2,4 בראש הטבלה מציינים את משקל כל ביט במספר הבינארי.

מספר LSB

0

1

2

MSB

4

0 0 0 0 0
1 1 0 0 0
2 0 1 0 0
3 1 1 0 0
4 0 0 1 0
5 1 0 1 0
6 0 1 1 0
7 1 1 1 0
8 0 0 0 1
9 1 0 0 1
10 0 1 0 1
11 1 1 0 1
12 0 0 1 1
13 1 0 1 1
14 0 1 1 1
15 1 1 1 1

פעולות חשבוניות על מספרים בינארים

חשוב להבדיל בין פעולות חשבוניות לפעולות לוגיות.
לדוגמא :
פעולה לוגית של שער OR המסומנת ב + כאשר שתי הכניסות שוות 1 לוגי תיתן ביציאה 1 לוגי.
לעומת זאת פעולה חשבונית של סיכום בין שני ביטים בינארים שערכם 1 לוגי תיתן 10 בבינארי (זהו לא המספר 10) מספר זה נקרא (אחד אפס בבינארי) ומשמעותו לפי הטבלה מלמעלה היא 2 בדצימלי.

Top