מימוש מעגלים בעזרת שערים לוגים

דוגמא למעגל לוגי - מעגל מסכם:

כדי לממש מעגל מסכם נרשום תחילה טבלת אמת שלו.

שארית יציאה IN1 IN2
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 0 1
1 0 1 1


למעגל זה יש שתי כניסות ושתי יציאות.

נממש את המעגל בשני חלקים :

מעגל ראשון - מימוש השארית : ניתן לראות שטבלת האמת של "שארית" זהה לחלוטין לטבלת האמת של שער AND ולכן המעגל שיממש את "שארית" הוא שער AND

מעגל שני - יציאה : ניתן לראות שמעגל זה ימומש על ידי שער XOR.

המעגל הכולל:

halfadder

 

Top