שערים לוגים

לוגיקה היא הבסיס לכל מעגל דיגיטלי, כל מעגל הנועד לחשב, למנות , לסכם, לחסר ולבצע פעולות מתמטיות פשוטות ומסובכות.
כל מספר מבוטא בלוגיקה בקוד של אפסים ואחדים (0,1) כאשר 1 אומר "פעיל" (נקרא גם אחד לוגי) ו 0 אומר "לא פעיל" (נקרא גם אפס לוגי). במעגלים חשמליים משמעות 1 לוגי היא "יש מתח" ומשמעות אפס לוגי היא "אין מתח".
שם נוסף ל 1 לוגי הוא "רמה לוגית גבוהה" ולאפס לוגי "רמה לוגית נמוכה".
בהמשך יוסבר כיצד לעבוד עם רכיבים לוגים במעגלים אלקטרונים אבל תחילה נלמד על לוגיקה כללית.


שער AND
זהו שער עם שתי כניסות ויציאה אחת. היציאה תהיה שווה ל 1 (לוגי) רק אם בשתי הכניסות מופיע גם כן 1. בכל מקרה אחר היציאה תהיה שווה ל 0 לוגי.
להלן טבלת האמת של שער AND

OUT IN1 IN2
0 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1


שער AND מסומן כך :

and gate

שער OR

זהו שער עם שתי כניסות ויציאה אחת. היציאה תהיה שווה ל 1 (לוגי) רק אם באחת הכניסות מופיע גם כן 1.

בכל מקרה אחר היציאה תהיה שווה ל 0 לוגי.

להלן טבלת האמת של שער OR

OUT IN1 IN2
0 0 0
1 1 0
1 0 1
1 1 1


שער OR מסומן כך :

or gate

שער NOT

שערNOT מכונה גם מהפך. זהו שער עם כניסה אחת ויציאה אחת.

היציאה תהיה שווה ל 1 (לוגי) אם בכניסה מופיע 0 לוגי

היציאה תהיה שווה ל 0 (לוגי) אם בכניסה מופיע 1 לוגי


להלן טבלת האמת של שער NOT

OUT IN
1 0
0 1


שער NOT מסומן כך :

not gate

שער NOR

שער NOR הוא שילוב של שער NOT-OR זהו שער עם שתי כניסה אחת ויציאה אחת.

היציאה תהיה שווה ל 1 (לוגי) רק אם בשתי הכניסות מופיע 0 לוגי

בכל מקרה אחר היציאה תהיה שווה ל 0 (לוגי) 


להלן טבלת האמת של שער NOR

OUT IN1 IN2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 1 1


שער NOR מסומן כך :

nor gate

שער NAND

שער NAND הוא שילוב של שער NOT-AND זהו שער עם שתי כניסה אחת ויציאה אחת.

היציאה תהיה שווה ל 0 (לוגי) רק אם בשתי הכניסות מופיע 1 לוגי

בכל מקרה אחר היציאה תהיה שווה ל 1 (לוגי) 


להלן טבלת האמת של שער NAND

OUT IN1 IN2
1 0 0
1 1 0
1 0 1
0 1 1


שער NAND מסומן כך :

nand gat

שער XOR
להלן טבלת האמת של שער XOR

OUT IN1 IN2
0 0 0
1 1 0
1 0 1
0 1 1


שער XOR מסומן כך :

xor gate

Top