מכשירי מדידה אלקטרונים

ישנם מספר סוגי מכשירי מדידה. כל מכשיר מדידה נועד למדוד סוג מסוים של אותות במעגל החשמלי.
1. רב מודד - משמש למדידת מתח,זרם,התנגדות,דיודות,טרנזיסטורים.
2. אוסילוסקופ - oscilloscop : משמש להצגת משתנים אנאלוגים על גבי המסך.
3. מנתח אותות דיגיטלי - Logic Analyzer : משמש להצגת אותות דיגיטלים (רכיבי TTL,CMOS, יציאות מתנדים וכו').
בפרק זה נסביר על הפעלת רב המודד.


רב מודד

מכשיר זה משמש כמספר מכשירי מדידה : מתח,זרם,התנגדות ובדרך כלל גם בדיקת דיודות וטרנזיסטורים. המדידה מתבצעת על ידי חיבור שני חוטים למעגל, אחד אדום והוא ההדק החיובי והשני שחור (ההדק השלילי) . רב המכשירים מכילים 4 שקעים לחיבור הדקים הנראים כך :
qqmeas1
~ סימן זה מציין מתח AC , כלומר מתח חילופין. לדוגמא - המתח ברשת הוא מתח AC.
-- סימן זה מציין מתח DC , כלומר מתח ישר. לדוגמא - מתח סוללות הוא מתח ישר.
שקע ה Common Terminal - אליו מחובר תמיד החוט השחור , זהו ההדק השלילי של המכשיר.
שקע Volts,Ohms,Diode - משמש למדידת מתחים, התנגדויות, בדיקת דיודות. שימו לב שבמכשיר זה לדוגמא אסור למדוד מתח גבוה יותר מ600 וולט (AC או DC) אחרת המכשיר ינזק.
שקע Amps 10A - משמש למדידת זרמים עד ל10A , עם זרם גבוה יותר המכשיר ינזק.
שקע Amps 300ma - משמש למדידת זרמים עד 300 מיליאמפר, כלומר 0.3 אמפר.
החוט האדום צריך להיות מחובר לאחד מתוך שלושת השקעים האחרונים על פי סוג המדידה שרוצים לבצע.
חשוב מאוד : לפני שאתם מחברים את רב המודד למעגל וודאו שהחוטים נמצאים בשקעים הנכונים.
הגדרת תחום המדידה :
לכל סוג מדידה יש להגדיר את תחום הערך הנמדד כלומר, את הדיוק בו יוצג הערך בתצוגה. כמובן שצריך לבחור תחום גבוה יותר מהערך אותו רוצים למדוד אבל רצוי את הכי קרוב אליו. בחלק מהמכשירים תוכלו לראות את הנקודה העשרונית זזה בשינוי תחום המדידה.
qqrangev

 

מדידת מתח :
למדידת מתח יש לבחור בין מתח DC למתח AC וכמובן את התחום הרצוי על פי התמונה הבאה :
qqacdcv

 

מדידת התנגדות :
למדידת התנגדות יש לבחור את התחום המתאים.
qqresist
הערה חשובה : אסור למדוד התנגדות כאשר המעגל מחובר למתח.

בדיקת דיודות :
מטרת הבדיקה היא לראות שהדיודה באמת מוליכה בכיוון הנכון ומשמשת כנתק בכיוון ההפוך.
לדוגמא עבור דיודה 1N4001 תהיה קריאה של 0.6 בכיוון נכון של הולכה מכיוון שזהו המתח המינימלי הדרוש לשם הולכת הדיודה.
qqdiode

בדיקת חוטים ונתקים במעגל :
לפעמים נרצה לבדוק שהחוט שבידנו לא מכיל נתק פנימי (אולי מתחת לבידוד). פעולה זו נבצע על ידי בחירת בדיקת דיודות או על ידי בדיקת התנגדות :
אם החוט קצר נקבל התנגדות 0 , אם החוט נתק לא נקבל שינוי בתצוגה מרגע שחיברנו את החוט.
qqshort
הערה : חלק מהמכשירים מצפצפים כאשר החוט קצר.

מדידת זרם :
מדידת זרם מתבצעת על ידי חיבור המכשיר בטור למעגל ולכן המדידה צריכה להתבצע במספר שלבים :
1. חבר את החוט האדום של המכשיר לשקע המתאים לפי תחום הזרמים אותו אותה רוצה למדוד.
2. בחר מדידת זרם במכשיר
3. נתק את המתח למעגל.
4. פתח את הענף בו אתה רוצה למדוד זרם.
5. חבר את מד הזרם בכיוון הנכון (אם הוא לא בכיוון זרימת הזרם במעגל תקבל בסך הכל תוצאה שלילית)
6. חבר מתח למעגל.
7. קרא את תוצאת המדידה.
qqampdc

Top