ניסוי 555


עבור ניסויים אלו יש לרכוש את רכיב 555.


ניסוי מספר 1 : אל יציב עם שני לדים , מבדק ל 555
חבר את המעגל הבא (הרכיב באמצע הוא רכיב 555) :

easy 5551
זהו מעגל אל יציב. מעגל אל יציב מתפקד כמתנד,כלומר, היציאה מתחלפת בקצב קבוע בין מתח 0 וולט למתח 9 וולט. כתוצאה מכך הלדים יהבהבו. תוכל לבנות מעגל זה על לוח הלחמה עם תושבת עבור ה 555 ולהשתמש בו כבודק רכיבי 555.ניסוי מספר 2 : חד יציב
במעגל הבא, בכל לחיצת מפסק ידלק הלד לאורך זמן שיקבע לפי ערך הקבל והנגד. מעגל זה הוא מעגל קוצב זמן (timer) ומאוד שימושי.
חבר את המעגל הבא :

easy 5552
הסימון V+ הוא ההדק החיובי של הספק וסימון ה Gnd הוא ההדק השלילי של הספק. חבר בטור ליציאת המעגל (רגל 3) נגד של 330 אום ובטור אליו חבר אנודה של לד. את הקתודה של הלד חבר להדק השלילי של הספק (אדמה). לרגל 2 של הרכיב חבר מפסק ואת ההדק השני של המפסק חבר לאדמה.
את הזמן שבו הלד דולק ניתן לקבוע על פי הנגד והקבל לפי הנוסחא הבאה :
זמן הארה של הלד = 1.1 * התנגדות הנגד * קיבול הקבל
בחר לדוגמא נגד של 1 מגה אום (1M) וקבל של 10 מיקרופאראד ותקבל קוצב זמן של 11 שניות.


ניסוי מספר 3 : אל יציב
חבר את המעגל הבא :

easy 5553
חבר לרגל 3 של ה 555 נגד של 330 אום בטור ואליו חבר לד אל האדמה (כמו בניסוי 2). במעגל זה הלד מהבהב כל הזמן. את קצב ההבהוב (מספר ההבהובים בשניה) ניתן לחשב לפי הנוסחא הבאה :
קצב ההבהוב - f=1/(0.693 * C * (R1 + 2*R2)) , f
הזמן שהלד דולק : T1 = 0.693 * (R1+R2)*C
הזמן שהלד כבוי : T2 = 0.693 * R2 * Cניסוי מספר 4 : צפצוף רמקול בעזרת 555
חבר את המעגל מניסוי 3 וביציאה מהמעגל (רגל 3) חבר רמקול וקבל בטור לפי התאור הבא :

easy 5554
כעת בחר נגדים וקבל כך שהחישוב של f יצא מספר בין 200 ל 500. לדוגמא : נגדים של 1000 אום וקבל של 1 מיקרופאראד.
תשמע ברמקול צפצוף. אם תשנה את ערכי הנגדים או הקבל ישתנה תדר הצפצוף. נסה כעת לחבר פוטנציאומטר של 1000 אום במקום אחד הנגדים. שים לב שכאשר אתה משנה את הפוטנציאומטר הצפצוף משתנה. זהו הבסיס לסירנה באזעקות.ניסוי מספר 5 : סירנת משטרה
חבר את המעגל הבא :

easy 5555
חבר מתח ספק של 9 וולט (ההדק החיובי של הספק מתחבר למפסק וההדק השלילי מתחבר לקו המחובר לרגל 1 של הרכיב 555 הימני. מעגל זה משמש כסירנת משטרה. בעזרת שני הנגדים המשתנים תוכל לשלוט על הצלילים.ניסוי מספר 6 : משחק היד הרועדת
במשחק היד הרועדת עליכם להעביר חישוק מתכת לאורך חוט בלי לגעת בו. אם תגעו בחוט הרמקול יצפצף. תוכלו לבנות משחק כזה בעזרת המעגל מניסוי 5. במקום המפסק חברו הדק אחד לחוט אחד ארוך ללא בידוד וקבעו בשבילו צורה מסובכת כמסלול ואל ההדק השני חברו חוט נוסף עם חישוק קטן ללא בידוד בקצהו.

easy 5556

Top