ניסוי קבלים


הבהרה : ברכישת קבלים יש לוודא שאתם קונים קבל המתאים למתח המקסימלי שאליו אתם מתכוונים לטעון את הקבל (ראו הסברים במדריך הנגדים)

ניסוי מספר 1 : טעינת קבל
לפני חיבור הקבל למעגל קצר את שתי הרגליים שלו על ידי חוט נוסף כדי לפרוק אותו ממתח (לא לעשות את זה קרוב לעיניים).
חבר את המעגל הבא : (השתמש בקבל המיועד לפחות ל 16 וולט)

easy cap1
חבר מד מתח להדקי הקבל ורק אחר כך הדלק את הספק . תוכל לראות שהמתח עולה, כלומר, הקבל נטען במתח. קצב הטעינה של הקבל תלוי כמובן בנגד. ניתן לחשב את הזמן שיקח לקבל להטען לכמעט מתח המקור.
זמן טעינה כולל = 5 * התנגדות הנגד * קיבול הקבל.
קצב הטעינה בקבל אינו אחיד, כלומר, בהתחלה הוא נטען מהר ולקראת הסוף הוא נטען בקצב איטי יותר ומתקרב לאט לאט למתח הספק.
שאלה למחשבה : כאשר מחברים מד מתח לקבל, מד המתח לא משפיע על המדידה מכיוון שיש לו התנגדות גבוהה מאוד (כמעט נתק מוחלט). התנגדות זו תלויה בסוג מד המתח ובדרך כלל במדי מתח פשוטים היא בסביבות 2-4 מגה אום. מה יקרה אם תחבר נגד של 2 מגה אום וקבל של 1 מיקרופאראד במעגל זה ביחד עם מד המתח על הקבל? נסה זאת והסק את המסקנה על השפעת מד מתח במעגלים עם התנגדויות גבוהות.


ניסוי מספר 2 : פריקת קבל
עם אותו קבל מניסוי מספר 1 (בלי לקצר את הדקי הקבל) חבר את המעגל הבא :

easy cap2
חבר את מד המתח על הדקי הקבל ולחץ על המפסק בלי הפסקה. תוכל לראות שהמתח יורד באותו קצב שלקח לו להטען בניסוי מספר 1.

Top