ניסוי LDR (נגד תלוי אור)


ניסוי מספר 1 : הפעלת LDR
חבר את המעגל הבא :

easy ldr1
במעגל זה המתח שמראה מד המתח ישתנה לפי האור בחדר. רכיב הLDR משנה את ההתנגדות שלו לפי האור בחדר ולכן מעגל זה פועל כמחלק מתח, כאילו היו בו שני נגדים אבל אחד הנגדים משנה את התנגדותו לפי האור שמוקרן עליו. מעגל זה מהווה בסיס למעגלי חיישני אור.ניסוי מספר 2 : חיישן אור עם אזעקה
חבר את המעגל הבא :

easy ldr2
מעגל זה מצפצף אם יש חושך פתאומי בחדר. רגל 4 של רכיב 555 משמשת להפעלתו, כלומר כאשר יש מתח ברגל זו הרכיב יעבוד, כאשר אין מתח ברגל זו הרכיב לא יעבוד. ה LDR ביחד עם הנגד של ה 100K עובדים במחלק מתח ממתח הספק. כאשר התנגדות ה LDR נמוכה מאוד המתח ברגל 4 יהיה נמוך ולכן רכיב ה 555 לא יעבוד והרמקול לא ישמיע צפצוף. כאשר התנגדות ה LDR עולה נוצר מתח כתוצאה ממחלק המתח על רגל 4 ורכיב ה 555 מתחיל לעבוד וגורם לרמקול להשמיע צפצוף.

Top