ניסוי לדים (leds)


הקדמה : לכל לד יש שני הדקים : הדק אנודה והדק קתודה. הדק האנודה הוא הרגל הארוכה של הלד. בנוסף ניתן לראות על הלד עצמו שליד אחת הרגליים גוף הלד (הפלסטיק) חתוך. הרגל המחוברת בצד זה היא הקתודה.

ניסוי מספר 1 : הדלקת לד עם נגד והיפוך כיוון הלד
חבר את המעגל הבא :

easy led1
מעגל זה הוא מעגל פשוט להדלקת לד. כעת הפוך את הלד ותראה שהלד לא דולק. הסיבה היא שלד עובד כמו דיודה ומאפשר מעבר זרם בכיוון אחד בלבד. איזה כיוון?


ניסוי מספר 2 : מדידת מתח על לד
חזור על המעגל מניסוי מספר 1 וכעת מדוד עם מד מתח את המתח על הלד. תוכל לראות שהמתח על הלד הוא בערך 2 וולט. זהו מתח עבודה של לד. הזרם במעגל יחושב לפי : I = (9-2)/510
9 - מתח הספק
2 - המתח על הלד
510 - התנגדות הנגד


ניסוי מספר 3 : שינוי עוצמת האור של הלד עם פוטנציאומטר (נגד משתנה) + נגד בטור.
חזור על המעגל מניסוי מספר 1 והוסף בטור לנגד פוטנציאומטר של 1000 אום. חבר למעגל את הרגל האמצעית של הפוטנציאומטר ואת אחת הרגליים הקיצוניות (את הרגל הקיצונית השניה תשאיר חופשית). כעת בדוק שכאשר אתה מסובב את הפוטנציאומטר הלד משנה את עוצמת האור שלו. תפקיד הנגד הטורי הוא למנוע קצר על ספק המתח כאשר הפוטנציאומטר מכוון להתנגדות אפס.


ניסוי מספר 4 : הדלקת לדים לסרוגין
חבר את המעגל הבא :

easy led4
כאשר קצה החוט המסומן באות A נשאר באוויר שני הלדים דולקים. אם תחבר את קצה חוט זה להדק החיובי של הספק יאיר רק הלד התחתון מכיוון שכל המתח של הספק יפול עליו. אם תחבר את קצה החוט להדק השלילי של הספק יאיר הלד העליון.

Top