ניסוי נגדים


ניסוי מספר 1 : מדידת מתח הספק
כוון את רב המודד למדידת מתח ישר בתחום של יותר מ 9 וולט (התחום הכי קרוב מעל 9 וולט). חבר את הדקי הספק להדקי רב המודד וכוון את ספק המתח למתח 9 וולט. חבר את הספק לחשמל ותקבל קריאת מתח של 9 וולט ברב המודד. כעת נתק את הספק מהחשמל והפוך את חיבור הדקי רב המודד אל הספק. חבר את הספק לחשמל ותקבל קריאת אותו מתח אבל עם סימן שלילי.ניסוי מספר 2 : מעגל טורי, מדידת זרם
חבר את המעגל הבא :

easy res2
כוון את רב המודד למדידת זרם לתחום של מיליאמפרים וחבר את ההדק החיובי שלו במקום המתאים למדידת זרם. חבר את הדקי מד הזרם למעגל בטור לנגד לפי איזה כיוון שאתה רוצה ורשום את תוצאת המדידה. כעת הפוך את הדקי מד הזרם ובדוק מה ההבדל בתוצאה. מה אתה למד מכך על כיוון זרימת הזרם במעגל? בדוק גם שקריאת מד הזרם מתאימה לחישוב הזרם במעגל על פי חוק אום.ניסוי מספר 3 : מדידת זרם עם פוטנציאומטר (נגד משתנה) + נגד בטור.
חזור על המעגל מניסוי מספר 2 והוסף בטור לנגד פוטנציאומטר של 1000 אום. חבר למעגל את הרגל האמצעית של הפוטנציאומטר ואת אחת הרגליים הקיצוניות (את הרגל הקיצונית השניה תשאיר חופשית). כעת בדוק שכאשר אתה מסובב את הפוטנציאומטר הזרם במעגל משתנה בגלל שינוי התנגדותו של הפוטנציאומטר.תפקיד הנגד הטורי הוא למנוע קצר על ספק המתח כאשר הפוטנציאומטר מכוון להתנגדות אפס.ניסוי מספר 4 : מדידת מתח במעגל עם נגדים (מחלק מתח)
חבר את המעגל הבא :

easy res4
כוון את מד המתח למדידת מתח ישר וחבר שני הדקיו לשני הדקי הנגד התחתון, רשום את תוצאת המדידה. כעת חבר את מד המתח לנגד השני ורשום את תוצאת המדידה. ניתן לראות שסכום המתחים של שני הנגדים הוא מתח המקור. נסה להסביר זאת על פי חוק אום. מעגל זה נקרא מעגל מחלק מתח מכיוון ששני הנגדים מחלקים את מתח המקור ביניהם.ניסוי מספר 5 : מדידת מתח עם פוטנציאומטר
החלף את אחד הנגדים בפוטנציאומטר של 1000 אום (חבר את הרגל האמצעית ואחת הרגליים הקיצוניות). סובב את הפוטנציאומטר וחזור על המדידות של ניסוי מספר 4. תוכל לראות שעל ידי סיבוב הפוטנציאומטר משתנה המתח על כל אחד מהנגדים וזה כתוצאה משינוי הזרם במעגל, אך עדיין סכום המתחים על הנגדים שווה למתח המקור.

Top