רכיבי CMOS

רכיבי CMOS הם ג'וקים המבצעים בעיקר פעולות לוגיות.
לכל רכיב יש מספר מספר מסויים של רגליים המשמשות ככניסות ויציאות לפעולה הלוגית אותה הרכיב מבצע.
בנוסף יש לכל רכיב שתי רגלי הזנת מתח :
VDD - לרגל זו מחברים את ההדק החיובי של הספק.
VSS - לרגל זו מחברים את ההדק השלילי של הספק.

מתחי הפעלה של רכיב CMOS:
מתח ההפעלה של רכיבי CMOS יכול להיות בין 3 וולט ל18 וולט.

מספרי יצרן של רכיבי CMOS:
לכל רכיב יש מספר יצרן שלפיו ניתן לזהות אותו. כל מספר יצרן של רכיב ממשפחת רכיבי CMOS מתחיל בספרות 40 ואחר כך שתי ספרות המבדילות בין הרכיבים באותה המשפחה. לדוגמא : 4001 הוא שער NOR. מעבר ל4 הספרות לפעמים מוסיפים עוד ספרות ואותיות לפני ואחרי, האותיות הנוספות מגדירות מהירות וטכנולוגיות יצור של הרכיבים אך אין הם משנות את הפעולה הלוגית של הרכיב. את כל הנתונים לגבי הרכיב (לפי האותיות הנוספות) ניתן למצוא בדף הנתונים של הרכיב. לדוגמא MC14001D הוא רכיב 4001.

כל רכיב נראה כך (מספר הרגליים משתנה מרכיב לרכיב) :

cmos

הנקודה בצד שמאל למטה מציינת את רגל מספר אחת. ספירת הרגליים מתבצעת נגד כיוון השעון. לדוגמא - הרכיב בתמונה בעל 14 רגליים, הרגל השמאלית למטה היא רגל מספר 1, הרגל הימנית למטה היא רגל 7, הרגל הימנית למעלה היא רגל 8, הרגל השמאלית למעלה היא רגל 14.
תאור הרכיב בדף הנתונים
בדף הנתונים יתואר הרכיב כך (לדוגמא הרכיב 4071) :

cmos4071


לרכיב זה ישנם 4 שערי OR נפרדים שאינם קשורים אחד לשני. בנוסף שתי רגליים להזנת מתח.

הגדרת 1, 0 לוגי בכניסת הרכיב:
הרכיב מתייחס ל1 לוגי כמתח שגדול מחצי מתח ההזנה של הרכיב. מתחת לחצי מתח ההזנה של הרכיב מפורש כ 0 לוגי.

הגדרת 1, 0 לוגי ביציאת הרכיב:
כאשר הרכיב מוציא 1 לוגי ימדד ביציאת הרכיב מתח ההזנה של הרכיב. כאשר הרכיב מוציא 0 לוגי ימדד ביציאה מתח 0 וולט.

רכיבי CMOS נפוצים:

רכיב תפקיד
4001 NOR
4011 NAND
4013 D-FLIPFLOP
4069 NOT
4070 XOR
4071 OR
4081 AND


נתונים נוספים:
לכל רכיב נתונים נוספים המגדירים מצבי עבודה קיצוניים, תדר מקסימלי, זמני תגובה וכו'. נתונים אלו ניתן למצוא בדף הנתונים של כל רכיב.

Top