תצוגות

תצוגת SEGMENT 7 מאוד שימושית מכיוון שהיא פשוטה להפעלה.

התצוגה מורכבת מ7 לדים מלבנים שביחד מרכיבים מספרים מ 0-9 ואת האותיות A,B,C,D,E,F. בנוסף יש לתצוגה עוד לד לנקודה עשרונית.

התצוגה נקראת כך בגלל 7 הלדים המרכיבים את המספרים. ניתן להפעיל את התצוגה בשתי דרכים.

1: על ידי אספקת מתח ללדים המתאימים כדי ליצור מספר, במצב זה יש לספק 7 פיקודים.

2: על ידי רכיב המתרגם מספר בינארי להפעלת התצוגה.

התצוגה וסידור הלדים נראה כך :


7sgdefc7segreal


בתצוגה זו הלדים מחוברים כך שכל האנודות (A) שלהם מחוברות יחד לרגל 4 (VCC) והקתודות הן הכניסות.

תצוגה זו נקראת Common anode. ישנן תצוגות המחוברות בקתודה משותפת. כאשר קונים תצוגה יש לבחור את הסוג המתאים לפי הצרכים.

לכל לד יש לחבר נגד בטור להגבלת זרם, כמו בהפעלת לד רגיל.

בטבלה הבאה ניתן לראות את הפיקוד שיש לתת כדי להפעיל את התצוגה :

(a (Pin 1

(b (Pin 10

(c (Pin 8

(d (Pin 6

(e (Pin 5

(f (Pin 2

(g (Pin 9

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

2

0

0

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

1

0

4

1

0

0

1

1

0

0

5

0

1

0

0

1

0

0

6

0

1

0

0

0

0

0

7

0

0

0

1

1

1

1

8

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

1

1

0

0

A

0

0

0

1

0

0

0

b

1

1

0

0

0

0

0

C

0

1

1

0

0

0

1

d

1

0

0

0

0

1

0

E

0

1

1

0

0

0

0

F

0

1

1

1

0

0

0


המעגל הבא משמש כמונה ומפענח לתצוגה :

7segcirc

רשימת הרכיבים :

R1-R7: נגד 470 אום

74LS90 : U1 או 7490

74LS47 : U2 או 7447


תצוגת אנודה משותפת:
מעגל זה עובד עם רכיבי TTL ולכן חובה לספק לו מתח של 5 וולט אחרת ישרף (ממתח גבוה מידי).

הכניסה למעגל יכולה להיות עם מפסק המחובר לאדמה (בגלל שב TTL רגל באוויר נחשבת ל 1 לוגי). בכל הפעלה של המפסק המונה מקדם את הספירה באחד.

Top