מבנה של מעגל חשמלי מורכב

מעגל חשמלי כולל בדרך כלל מספר רב של רכיבים שונים הפועלים כיחידים או בקבוצות במעגל.
ישנם שני סוגי רכיבים:

רכיבים פאסיבים - אלו הרכיבים הבסיסים שמהם מורכב המעגל (נגדים, קבלים, סלילים). רכיבים אלו מבצעים פעולה בודדת ופעילים באופן קבוע על עוד המעגל פעיל.

רכיבים אקטיבים - אלו רכיבים המבצעים פעולות מורכבות (בדרך כלל ג'וקים) ודורשים בנוסף להדקים הרגילים שלהם גם הדקים דרכם יש להזין מתח הפעלה לרכיב (מהספק). לכן לכל רכיב אקטיבי תמיד יהיו עוד שני הדקים - הדק למתח חיובי מהספק והדק חיבור לאדמה. מתח הפעלה זה דרוש לפעולה תקינה של הרכיב. ניתן להסתכל על רכיבים אלו כאל אריזה עם מעגל שלם הנמצא בפנים ולא צריך לספק לאותו מעגל מתח הפעלה.
כל מעגל חשמלי (גם מעגל מסובך) ניתן לניתוח כאוסף של בלוקים עם קשרים ביניהם כך שלכל בלוק יש תפקיד והוא מקושר לבלוקים האחרים במעגל.

לדוגמא : מערכת הגברת קול : בכניסה יש מיקרופון שהוא רכיב פאסיבי. אחרי המיקרופון - בלוק קדם מגבר למיקרופון, בתוך בלוק זה יש רכיבים שמבצעים הגברה לאות המגיע מהמיקרופון. הבלוק הבא הוא בדרך כלל מסנן רעשים. יציאת בלוק זה מחוברת לבלוק מגבר נוסף שהוא מגבר חזק (המגבר הראשון לא חזק כדי שלא יגביר גם את הרעשים בכניסה, אחרי שהרעשים מסוננים המידע נכנס למגבר החזק). ביציאת המגבר החזק נמצא רמקול. לפעמים ניתן ליצור קשר בין שני הבלוקים של המגברים כדי שיווסתו בצורה אוטומטית את ההגברה.
כאשר מסתכלים במבט ראשון על כל המעגל, גם לבעל נסיון זה יראה מסובך, אך לאחר התעמקות והפרדת המעגל לבלוקים ניתן להבין את המעגל ואת אופן פעולתו.
כמובן שגם תכנון המעגל מתחיל מציור בלוקים והקשרים ביניהם, ורק אחר כך מימוש כל בלוק.

Top