מיקרופונים אלקטרונים

מיקרופונים אלו נקראים לפעמים גם מיקרופון קפסולה. במיקרופון זה נמצא מגבר פנימי. עקב כך יש לספק למיקרופון מתח הפעלה.
למיקרופון שני הדקים. הדק אחד מתחבר לאדמה, ניתן לזהות הדק זה מכיוון שהוא מחובר גם לגוף המיקרופון. להדק השני יש לספק מתח בעזרת נגד לפי השרטוט הבא :

electret1
יציאת המיקרופון תמיד דורשת קבל כדי להוריד את המתח האספקה שנדרש לספק למיקרופון, מתח זה אינו דרוש להמשך המעגל שיקבל את המידע מהמיקרופון. המיקרופון מוציא מתח משתנה לפי האותות שהוא "שומע".
מתח ההפעלה של המיקרופון יכול לנוע בין 1 ל 9 וולט. הנגד אשר מחבר בין המיקרופון לספק אמור להיות בערך של 1 - 10 קילו אום.
מעגלי מיקרופונים מלווים בדרך כלל במעגל קדם מגבר ולאחריו מגבר הספק. 

Top