ממסרים

ממסר הוא התקן אלקטרומכני אשר נועד למיתוג בזרמים גבוהים. הממסר מורכב משתי יחידות נפרדות, מעגל הכניסה ומעגל היציאה.
אבל לפני זה נכיר את המושג אלקטרומגנט : אלקטרומגנט הוא מגנט מבוקר מתח, כלומר, מוט ברזל שפועל כמגנט רק כאשר הוא מופעל על ידי מעגל המחובר אליו.
כך נראה אלקטרומגנט פשוט :

electromagnet

המוט המרכזי עשוי מחומר שניתן למגנוט (ברזל) שעליו מלופף חוט נחושת מבודד. כאשר מזרימים זרם בחוט המלופף נוצר שדה מגנטי ההופך את המוט למגנט. ככל שהזרם גבוה יותר עוצמת המגנט (השדה המגנטי) תהיה גבוהה יותר.
נחזור למעגל הכניסה של הממסר.
מעגל הכניסה: זהו אלקטרומגנט פשוט הנשלט על ידי המעגל בו נמצא הממסר. מגנט זה מזיז את המפסק הנמצא במעגל היציאה.
מעגל היציאה: זהו מפסק מכני שמצבו נקבע על ידי האלקטרומגנט במעגל הכניסה. למפסק זה 3 הדקים לפי התיאור הבא :

lllrelay2

ניתן לראות שבכל זמן נתון ההדק האמצעי נוגע באחד משני ההדקים הנוספים. כאשר הממספר מופעל עובד המפסק למצב הפוך לזה שהיה לפני שהממסר הופעל.
תפקיד הממסר: הממסר משמש כמפסק לזרמים גבוהים. לדוגמא : אם ברצונכם להדליק מנורה של 220 וולט בעזרת מעגל שיציאתו היא מתח של 5 וולט, עליכם לחבר ממסר אשר נשלט על ידי המעגל וביציאתו מחוברת מנורה לרשת החשמל.
הפעלת הממסר: מכיוון שהפעלת הממסר דורשת הזרמת זרם בסליל האלקטרומגנט לא תמיד יש מספיק זה ביציאת המעגל (מיציאת הרכיב האחרון) ולכן מקובל להשתמש בטרנזיסטור דוחף זרם שעובד כמתג. בצורה זו הטרנזיסטור ממתג זרם ישירות מהספק אל הממסר על פי פיקוד מיציאת המעגל.
במקביל לממסר יש לחבר דיודה מסוג 1N4148 וזאת כדי להגן מקפיצות זרם שמתרחשות בזמן מיתוגי הממסר (קיימת הרחבה על כך בנושא סלילים).
לדוגמא המעגל הבא : כאשר רגל CONTROL מספקת מתח לבסיס הטרנזיסטור (אפילו אם אין מספיק זרם להפעלת הממסר) ישמש הטרנזיסטור כקצר בין הפולט לקולט וכך הממסר יופעל. כאשר לא מסופק מתח לרגל הבסיס ישמש הטרנזיסטור כנתק והממסר לא יופעל.
להלן השרטוט הבא :

llllrelay1

נתוני הממסר :
אם ברצונכם להשתמש בממסר עליכם לשקול איזה ממסר דרוש לכם על פי הנתונים הבאים :
1. זרם ומתח הפעלת הממסר - נתונים אלו מציינים איזה זרם עליכם לספק להפעלת הממסר ואיזה מתח לספק.
2. זרם מקסימלי ומתח מקסימלי על מפסק היציאה של הממסר - נתון הזרם מגדיר איזה זרם מקסימלי יכול לזרום במפסק היציאה של הממסר. אם תספקו יותר זרם מהמותר (כתוב בדפי הנתונים של הממסר) ישרף המפסק (המתכת תתחמם). אם תחברו מתח גבוה מדי למפסק יגרם נזק למפסק.
3. כמות מיתוגים מקסימלית - לכל ממסר יש הגדרה למספר המיתוגים המקסימלי שהוא יכול לבצע עד שיפסיק לעבוד.
4. זמן המיתוג - לכל ממסר לוקח זמן לבצע את המיתוג של המפסק, התייחסו לנתון זה.

Top